Biografi
Namn; Wennström Stig

Född 1938 i Sollenkroka

Bosatt på Lidingö

Ett axplock av tidigare utställningar

Galleri Hedvig, Stockholm
Galleri Alexandra, Stockholm
Galleri 17, Stockholm
Stavsnäs Museum
Lila Galleriet, Umeå
Ateljé Be, Stockholm
Galleri Dialog, Stockholm
Vårsalongen Liljewalchs, Stockholm
Galleri Baggen, Stockholm
Galleri Delta, Timrå
Galleri Noret,Stockholm
Galleri Mowestor, Stockholm
Galleri Suomi, Stockholm
Galerie Q, Lidingö

Tillbaka