Biografi
Namn: Wennström, Berndt

Född: 1945 i Stockholm, bosatt i Stockholm.

Representerad:
Kiruna stadshus
Norrköpings museum
Sundsvalls museum
Sveriges Riksdag
Västerås museum
Eksjö museum
Statens konstråd
Kommunala samlingar

Utbildning:
Konstfack 1965-69. Staffan Hallströms elevateljé 1969-71.

Utställningar:
Samlingsutställningar (ett urval)

Unga tecknare
Vårsalonger
Självporträtt, Kiruna stadshus
Konst på papper Kulturhuset, Stockholm
Odense, Danmark
Galerie Q, Stockholm

Separatutställningar (ett urval)

1989, -91, 93 Stockhollm Art Fair, Stockholm
1990 Galerie Aix, Stockholm
1992 Camage Gallery, Västerås
1993, -96 Galleri Kopparmöllan, Helsingborg
1997, 2002 Galleri S, Östersund
1999 Konstnärshuset, Stockholm
2000 Höganäs Museum, Höganäs
2001 Galleri Astley, Uttersberg
2002 Konsthallen, Luleå

För aktuell info se hemsida:
www.berndtwennstrom.se.


Tillbaka