Biografi
Namn: Reutersvärd, Oscar

Född: 1915 i Stockholm. bosatt i Lund.
Professor i Konsthistoria 1964. Död i Lund i febr 2002.

Representerad:
Nationalmuseum, Moderna museet, Centre Pompidou, Paris, Malmö Museum, Arkivet i Lund, Museerna i Norrköping, Lund, Västerås m fl.

Utbildning:
För M Katz i Stockholm, vid Otte Skölds målarskola, för Ferdnand Legér, för Otto G Carlsund i Stockholm och för Sven Holmström i gassvetsning.

Utställningar:
Samlingsutställningar (i urval)

"Järnet i Konsten"
Galleri Överkikaren & Bukowskis 1997

Tillbaka