Biografi
Namn: Petterson, Johan

Född: Stockholm 1957.

Utbildning:
Konstfack 1977-83.

För aktuell info se hemsida:
www.johanpetterson.se.


Tillbaka