Biografi
Namn: Olausson, Lennart

Född: Stockholm 1944, bosatt i Solna.

Representerad:
Bl a i Moderna Museet, Stockholm,
i statliga landstings och kommuners samlingar.

Utbildning:
Konstfackskolan 1961-65. Konsthögskolan 1966-71.

Utställningar:
Separatutställningar (ett urval)

Hos Petra, Stockholm
Dr Glas, Stockholm
Galleri Händer, Stockholm
Olle Olsson-huset
Samlargrafik, Kristianstad, m fl

Samlingsutställningar (ett urval)

Unga Tecknare, Nationalmuseum, Stockholm
Liljevalchs, Stockholm
Konstfestivalen i Ribe
Art Fair, Sollentuna
Galerie Q, Stockholm
I Finland, Polen Östtyskland m fl.

Offentliga utsmyckningar


Danderyds sjukhus 1982
Serafens vårdcentral 1983-84
Tunnelbanan Mariatorget 1984
Nacka sjukhus 1985

För aktuell info se hemsida:
www.lennart-olausson.se.


Tillbaka