Biografi
Namn: Mocan, Dorina

Född: Rumänien 1954, bosatt i Upplands Väsby sedan 1981.

Utbildning:
Konstgymnasium i Rumänien 1969-73. Konsthögskola i Cluj Rumänien 1973-77.

Tillbaka