Biografi
Namn: Michelin, Lillan

Född: 1947. Uppvuxen i Ångermanland.

Representerad:
(ett urval)

Hallands läns landsting
Handelns kursgård, Lidingö
Linköpings Kommun
Mariehamns stad
Västerbottens läns landsting

Utbildning:
Genomgått Konstfack och HKS (Högre Konstindustriella Skolan) 1966-71.

Utställningar:
Separatutställningar (ett urval)

1990 Ålands konstmuseum, Mariehamn
1991 Galleri S:t Lars, Linköping
1991 Konstfrämjandet, Göteborg
1991 Mälargalleriet, Stockholm
1992 Galleri June Port , Jönköping
1993 Galleri Konstgården, Tranås
1999 ALA Konstnärsgård, Gotland

Samlingsutställningar (ett urval)

1986 Stockholm Art Fair, Sollentuna
1987 Stockholm Open, Stockholm
1995 Swedish American Museum, Chicago
1996 Galleri Linnaeus, Stockholm
2000 Stockholm Art Fair, Sollentuna
2001-2011 Galerie Q, Stockholm

För aktuell info se hemsida;
www.lillan.nu.


Tillbaka