Biografi
Namn: Krallis, Jorgo

Född: Thessaloniki, Grekland, bosatt i Sverige sedan 1966.

Representerad:
(ett urval)

Moderna Museet, Stockholm
Modern Art Museum, New York
Musée d´Art Moderne, Paris
Brattford Museum of Modern Art, UK
Iolas Museum, Athén

Utbildning:
Konstakademien i München, Grafikskolan i Amsterdam, Konsthögskolans grafikskola i Stockholm.

Utställningar:
Separatutställningar (ett urval)

1990 Galleri Bergman, Karlstad, Galleri Nord, Örebro,
Galleri Rackargården, Kalmar,
1993 Skånes Konstförening, Malmö
1996 Galleri Lorensberg, Göteborg
1998 Grafikhuset, Mariefred
1999 Municipal art Museum of the city of Tessaloniki,
Grekland
2000 Södra Galleriet, Stockholm, Grünewalds Ateljé, Saltsjöbaden
2001 Haritos Gallery, Thessaloniki, Grekland
2002 Galleri Bergman, Stockholm
2003 Grästorps Museum, Grästorp

Samlingsutställningar

Deltagit i flera samlingsutställningar i Sverige, Norge, Tyslkand, Grekland, Italien, Schweiz, England, USA, Japan, Argentina m fl länder.

Tillbaka