Biografi
Namn: Knyphausen, Maria

Född: 1944 i Stockholm, bosatt i Stockholm

Tillbaka