Biografi
Namn: Kihlman, Mikael

Född: Uppsala 1953, bosatt i Stockholm.

Representerad:
Statens Konstråd, Malmö, Norrköping, Vetlanda, Borås, Värmlands Museum.
Landsting, Kommuner, Kulturnämnder m fl.
Internationella Grafik-triennalers och Biennalers samlingar.

Utbildning:
Autodidakt.

Utställningar:
Separatutställningar (ett urval)

1997 Galeria Garbary48, Poznan, Poland
1998 Galleri Johan S, Helsingfors, Finland
1999 Galleri Bergman
2000 Graficki Kolektiv, Belgrad, Yugoslavia
2001 Galleri Thomassen, Göteborg
2002 Residence of the Swedish UN Ambassador, N.Y, USA

Samlingsutställningar (ett urval)

1996 The 3rd Kochi International Triennal Exhibition of Prints, Japan
< 1997 Bodens och Kalix Konstgille "5 grafiker", Sweden
1998 The 5th Biennal of Graphic, Art Beograd, Belgrad, Yugoslavia
1999 Centrum Kultury Zydowskiej, "Spår av tid", Krakow, Poland
2001 "Contemporary European Prints" Kim Nae Hyun Art Gallery, Korea
2002 Stremmel Galleries, San Antonio, Texas, USA
2002-2011 Galerie Q, Stockholm
2003 Kalmar Museum, Kalmar
2003 Internationl Print Beiennal Beijing, Kina

För aktuell info se hemsida:
www.kihlman.net.

Tillbaka