Biografi
Namn: Jevbratt, Ulrika

Född: Vaxholm 1961.

Representerad:
Statens Konstråd
Malmö Konstnämnd
Västerås Museum
En mängd Landsting

Utbildning:
1980-81 Hovedskous målarskola,
grundutbildning,Göteborg
1981-82 Domen Konstskola, grafik Göteborg
1982-84 Hovedskous målarskola, grafik, Göteborg
1984-89 Grafikskolan Forum, Malmö

Utställningar:
Separatutställningar

1995 Galleri Styrmannen, Vaxholm,
Karby gård, grafikrummet, Täby
1996 Galleri Sigma, grafikhörnan, Växjö,
Konstfrämjandet, Örebro
1997 Grafiska Sällskapet, Stockholm,
Nynäshamns krukmakeri och galleri
1999 Galleri Fabian Kyrkbacken, Västerås,
Grafik i Väst, Göteborg
2001 Galleri Kaponjären, Rindö Redutt, Vaxholm,
Galleri Curman, Linköping

Samlingsutställningar

1996 Nutida svensk grafik, Eksjö Museum, Eksjö,
Svenska grafiker, Odense Danmark
1997-98 Ursprung Vaxholm Kruttornet, Kastellet,
Vaxholm
1999 Ursprung Vaxholm III Galleri Kaponjären,
Rindö Redutt
2001 Fem kvinnor, Galleri Katarina, Stockholm
2006-2011 Galerie Q Stockholm
Tillbaka