Biografi
Namn: Jansson, Elisabeth

Född: Fagersta 1951

Representerad:
Nationalmuseum, Stockholm
Sveriges Allmänna konstförening
Statens konstråd

Utbildning:
Konstfackskolan 1970-1975
Konsthögskolan, Stockholm 1975-1980

Utställningar:
Samlingsutställningar (i urval)

Liljevalchs Grafiktriennal 1973
Nationalmuseum, Unga tecknare 1978
Skövde konsthall, porträttutställning 1986
Ekerum, Öland 1996
Stockholm Art Fair 1996, 1998
Stockholm Art Fair 2004
Galerie Q Stockholm, 2001-2011

Separatutställningar

Galleri Svenska bilder, Stockholm 1983
Galleri Gothia, Linköping, Galleri Lucifer, Skövde 1984
Konstfrämjandet, Stockholm 1985
Galleri Lucidor, Stockholm 1987
Galleri Dianahuset, Norrtälje 1992
Konstnärshuset, Stockholm, Galleri JB, Västeråe 1996
Tornby Konsthall, Linköping, Konstfrämjandet, Norrköping 1997
Galleri Plantage, Göteborg 1998
Odhenkrantz & Koonce, Göteborg 2000
Galleri Konstform, Stockholm 2001
Folkets Hus, Ludvika 2001
Galleri Eva Solvang 2002

Tillbaka