Biografi
Namn: Hård, Katarina


Representerad:
(ett urval)

H M Konungens Privatsamling
Statens Konstråd
Judiska Museet, Krakow, Polen
Ystads Konstmuseum
Sveriges Radio
Svenska Kyrkan

Utbildning:
Konstakademin i Krakow, Polen 1973-77.

Utställningar:
Separatutställningar (ett urval)

Galleri Blå, Gärsnäs 1995
Galleri Karneval, Albrunna, Öland 1996
Galleri Bild och Form, Västerås 1996

Samlingsutställningar (ett urval)

Galerie Q Stockholm 2002-2011

Jurybedömda utställningar (ett urval)

Mini Art, Olofström 1991
Grafiktriennal Gyor, Ungern 1992
Liljevalchs Vårsalong, Stockholm 1991,1993
< Kullens Konstförenings Höstsalong, Höganäs 1991
Piteå Konsthall 1992 Galleri Baccus, Borås 1996
Galleri Bergström, Jönköping 1997

www.www.hardarts.com.

Tillbaka