Biografi
Namn: Burman, Åsa

Född: Uppsala 1953. Efter 20 år i Stockholm, bosatt i Lidköping.
Död i Lidköping april 2002.

Representerad:
Norrköpings museum
Landstingen i Gävleborgs, Kopparbergs, Stockholms, Sörmlands, Uppsala, Vänersborgs, Västergötlands, Västmanlands och Östergötlands län.

Utbildning:
École Supérieure de Dessin i Paris 1972.

Utställningar:
Separatutställningar (ett urval)

Galleri Blå Porten, Helsingborg 1994
Galleri Agneta Kallur, Stockholm 1995
Galleri Stundars, Wasa i Finland 1996
Galleri Avesta Art 1997
Mariestads museum 1998

Samlingsutställningar (ett urval)

Svenska klubben i Paris 1991 och 1992
Konstens vecka, Skövde 1992
Stadshuset, Stockholm 1995
Kuusamo Stad, Finland 1996
Grafiska Sällskapet, Stockholm 1996
Aftonbladets Konstförening 1998
Galerie Q, Stockholm 1998-2002


Tillbaka