Biografi
Namn: Bernstone, Kaj

Född: Uddevalla 1946.

Utbildning:
Konstfackskolan 1968-72, USA, Italien, Portugal.
Undervisade i teckning 1973-83 i Karlskrona.

Utställningar:
Separatutställningar (ett urval)

Galleri Vätten, Motala 1983,1985,1991
Börstorps Slott, Mariestad 1989, 1990
Galerie Q, Stockholm 1989
Konstfrämjandet, Örebro 1991, 1993
Konstfrämjandet, Karlstad 1993
Galleri Puckeln, Stockholm, 1993, 1998, 2000
Konstfrämjandet, Uddevalla, 1998, 2001
Konstmässan, Stockholm, 1999
Galleri Hagstöm, Stockholm 2001
Leufsta Bruk 2002

Samlingsutställningar (ett urval)

Kalmar Konstmuseum 1977, 1978, 1979
Blekinge läns Museum 1980
Liljevalchs Vårsalong 1983, 1985, 1987, 1990, 1999
Bonniers Vårsalong 1985, 1986, 1987
Sala Silvergruva, Sala 1998, 1999, 2001
Galleri Linné, Uppsala 2000, 2001
Galerie Q, Stockholm 2001-2011

För aktuell info se hemsida:
www.kajbernstone.com.


Tillbaka